Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ ร่วมงานกฐินพระราชทาน โดยมี พล.ท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นประธาน ณ วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

pll_content_description

   เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2560  นางสุจินดา บุญแอ ร่วมงานกฐินพระราชทาน โดยมี พล.ท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภ

   เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2560  นางสุจินดา บุญแอ ร่วมงานกฐินพระราชทาน โดยมี พล.ท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นประธาน ณ วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

 

****************

TOP