Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีมงาน ได้ลงพื้นที่เยื่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจ น.ส.ซารีหมะ ตาฮา (บัณฑิตแรงงาน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา) และครอบครัว ที่บ้านถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 60

pll_content_description

วันที่: 
Mon, 2017-10-02 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 60 เวลา 14.00 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีมงาน ได้ลงพื้นที่เยื่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจ น.ส.ซารีหมะ ตาฮา (บัณฑิตแรงงาน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา) และครอบครัว ที่บ้านถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 60 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 6 (บ้านนอเงง) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

************

TOP