Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ลงตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึก โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการถักรองเท้าด้วยเชือกร่ม และสาขาการทำเบเกอรี่

pll_content_description

วันที่: 
Tue, 2017-11-21 (ทั้งวัน)

    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2560  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ลงตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึก โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการถักรองเท้าด้วยเชือกร่ม ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านปะแต หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา และสาขาการทำเบเกอรี่ ณ กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเสริม หมู่ที่ ๖ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

*****************

TOP