Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยะลา รุ่นที่ 2 หลักสูตรการทำขนมไทย

pll_content_description

วันที่: 
Wed, 2017-11-29 (ทั้งวัน)

       เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยะลา รุ่นที่ 2 หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

————————

TOP