Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ” ตลาดแรงงาน การศึกษา เศรษฐกิจ และปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ออนาคตของการค้าชายแดนภาคใต้ ” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

pll_content_description

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 13.00 น.

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ” ตลาดแรงงาน การศึกษา เศรษฐกิจ และปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ออนาคตของการค้าชายแดนภาคใต้ ” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

TOP