Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

pll_content_description

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาคนใหม่

 

 

 

TOP