Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา รับมอบ ดอกไม้จันทน์ จาก ขมรม TO BE NUMBER ONE พี.เจ 37 พาราวู๊ด จำกัด

pll_content_description

    เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.40 น.

    เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.40 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา รับมอบ ดอกไม้จันทน์ จาก ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พี.เจ 37 พาราวู๊ด จำกัด และได้นำไปมอบให้จังหวัดเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีต่อไป

 

 

*****************

TOP