Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดยะลาเคลื่อนที่ ณ วัดศรีนคร หมู่ที่ ๖ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

pll_content_description

7 พฤศจิกายน  2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดยะลาเคลื่อนที่ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ วัดศรีน

7 พฤศจิกายน  2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดยะลาเคลื่อนที่ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ วัดศรีนคร หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 

 

TOP