Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

 

 

—————————

TOP