Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดยะลาเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านลากอ หมู่ที่ 7 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

pll_content_description

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดยะลาเคลื่อนที่ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดยะลาเคลื่อนที่ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านลากอ หมู่ที่ 7 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

 

 

 

**********************

TOP