Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการจังหวัดเค

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

 

 

******************

TOP