Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและ

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

 

 

 

 

*******************

TOP