Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

pll_content_description

     วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า ณ อาคารอเนกประสงค์ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

การฝึกอบรมช่างปูกระเบื้อง ณ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

————————–

TOP