Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อคัดเลือกเป็นคณะอนุกรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดยะลา

pll_content_description

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อคัดเลือกเป็นคณะอนุกรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดยะลา

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

ตั้งแต่วันที่ 1– 19 กุมภาพันธ์ 2564

หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อคัดเลือกเป็นคณะอนุกรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดยะลา

——————————————–

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา  ตั้งแต่วันที่ 1– 19 กุมภาพันธ์ 2564

หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร  https://bit.ly/3qwbfB2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  073-2744-85-6

—————————-

TOP