Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

TOP