Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน

pll_content_description

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

 เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง คนสวน

         สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน เพื่อทำหน้าที่ปลูก ดูเเล บำรุงรักษาต้นไม้เเละสนามหญ้า บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

TOP