Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต เเละบัณฑิตแรงงานประจำตำบลละเเอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

pll_content_description

—————————

TOP