Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ประชุมเปิดโครงการ (Kick Off) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

pll_content_description

TOP