Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สนง.แรงงานจ.ยะลา จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเครื่อข่ายของกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมหาดก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

pll_content_description

TOP