Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาได้เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา และมีกำหนดจะประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในวันที่ 9 ก.ค.2564 นั้น เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดยะลามีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เป็นวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันประกาศรายชื่อฯออกไปก่อน จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้สมัครฯ ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาขออภัยท่านผู้สมัครฯ มา ณ โอกาสนี้

TOP