Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา โดยแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการเพื่อทบทวนการจัดทำข้อมูลด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงานจังกวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

    สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา โดยแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการเพื่อทบทวนการจัดทำข้อมูลด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงานจังกวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 -21 กันยายน 2561  ณ ลากูน่า รีสอร์ท ปากบารา จังหวัดสตูล

 

******************

TOP