Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สำนักงานแรงงาน จ.ยะลา ประกาศรับสมัครบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา และประจำตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประกาศรับสมัครบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา และประจำตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

TOP