Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

แรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกให้บริการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพร่อน ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

pll_content_description

     วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกให้บริการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านพร่อน ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

————————-

TOP