Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครอบครอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

pll_content_description

วันที่: 
Thu, 2017-09-28 (ทั้งวัน)

       เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เเละข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครอบครอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ เป็นประธาน ณ หน้าอาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

TOP