Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ต่อ

pll_content_description

TOP