Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ที่รับการฝึกอบรมอาชีพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

————————–

TOP