Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

pll_content_description

     วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกบริการเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

TOP