Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 2 ...

Mol-Thailand

เข้าร่วมประชุมบุคลากรที่ดูแล Facebook ของหน่วยงาน ...

Mol-Thailand

เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรเบตงฯ ...

Mol-Thailand

เข้าร่วมดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ประจำปี 2567 ...

Mol-Thailand

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ...

Mol-Thailand

เข้าร่วมกิจกรรมไปวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ...

TOP