Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ยะลาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 328 บาท มีผล 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป ...

Mol-Thailand

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน ...

Mol-Thailand

เคาะแล้ว! ค่าจ้างขั้นต่ำปี 65 ขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำสุด ...

TOP