Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวพุทธชาติ  อินทร์สวา

นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา

แรงงานจังหวัดยะลา
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา 66 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP